Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten

The Entrepreneurial Lab

Zet je technische dromen om in waarheid en ontwikkel je vaardigheden als ondernemer.

The Entrepreneurial Lab biedt een veilige omgeving waarbinnen je rechtstreeks kunt ervaren welke eisen er worden gesteld aan een ondernemer.

Ruimte om te experimenteren

The Entrepreneurial Lab is een omgeving waarbinnen de gebruikelijke beperkingen wegvallen en experts grensoverschrijdend kunnen samenwerken. Het Lab is het summum voor Employeneurship en we staan er dan ook voor honderd procent achter. We willen dat jouw technische dromen uitkomen. En meestal heb je hier alleen maar wat speelruimte voor nodig. 

Employeneurship is gebaseerd op 5 basisprincipes