Onze missie - TMC (nl) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten
Home / Over Tmc / Onze missie

Onze missie

Mensen vormen de drijvende kracht achter technische vernieuwingen. We denken daarom dat echte doorbraken ontstaan in een omgeving waar talentvolle mensen kunnen floreren. Investeringen in mensen betalen zich zodoende terug.

We brengen professionals bij elkaar die gepassioneerd zijn over alle aspecten van technologie. Mensen die wonderen zullen verrichten in elke technische omgeving. En die op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en techniek voor elke klant van grote betekenis zullen zijn.

Visie

Onze wereld ontwikkelt zich razendsnel en er is een nieuwe generatie opgestaan met andere waarden en relaties, een generatie die omhoog wil op de technologische ladder. Niet als werknemer voor een bedrijf, maar als doelgerichte professional met diverse klanten. We koppelen onafhankelijke waardevolle professionals aan de bedrijven van onze klanten. We zorgen dat onze Employeneurs tot de top behoren. We bieden ze begeleiding en een uitgelezen kans om zichzelf te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat Employeneurs hun doel kunnen bereiken door op weg daarnaartoe hun kennis te vergroten en uit te wisselen met andere mensen bij TMC.

TMC heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, heeft TMC Nederland een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en geïmplementeerd in overeenstemming met de internationaal erkende norm ISO 9001:2015. Ben je benieuwd naar ons kwaliteitsbeleid? Stuur dan een e-mail naar info@tmc.nl.

Stel je vraag