Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten

Businesscellen

Gespecialiseerde cellen van Employeneurs, toegespitst op hightech nichecapaciteiten, leveren fundamentele betrokkenheid en uitwisseling van kennis op.

Onze Employeneurs werken vanuit businesscellen die gebaseerd zijn op technologische kennisgebieden. Dit organisatorische principe is bewezen veerkrachtig, inspirerend, flexibel en solide. De cellen functioneren als hoogwaardig kennisnetwerk, doordat ze beperkt zijn in grootte en zich optimaal focussen. Het is bovendien een bijzonder prettige manier om in contact te blijven met collega's met een zelfde soort achtergrond, die aan andere projecten werken.

Gezamenlijk cellen ontwikkelen

Iedere Employeneur is een medebeleidsmaker. Het personeel binnen de cel weet hoe jouw markt werkt, is op de hoogte van technologische ontwikkelingen en weet welke problemen jij het hoofd moet bieden. Zij zullen actief naar je mening en bemoeienis vragen. Dankzij deze structuur ontstaat een dynamische gemeenschap waarbinnen alles draait om technologie en innovatie. De kwartaalbijeenkomsten, diverse pizzasessies, Tech Tank-sessies, Entrepreneurial Lab-projecten en vele andere minder formele bijeenkomsten zorgen dat er voldoende gelegenheid is om je hersens te laten kraken en ideeën en gedachten uit te wisselen.

Employeneurship is gebaseerd op 5 basisprincipes