Smart Industry kan wel wat 'human factor' gebruiken - TMC (nl) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten

Smart Industry kan wel wat 'human factor' gebruiken

Bij Smart Industry ligt de nadruk vaak op technologie. Begrijpelijk, maar de menselijke factor is niet te onderschatten. Hoe kun je iedereen in de organisatie ondersteunen om zo effectief mogelijk om te gaan met een steeds sneller veranderende omgeving?

Bij Smart Industry ligt de nadruk vaak op technologie. Begrijpelijk, maar de menselijke factor is niet te onderschatten. Hoe kun je iedereen in de organisatie ondersteunen om zo effectief mogelijk om te gaan met een steeds sneller veranderende omgeving?

Risico's en ongelukken vermijden, dat is een belangrijk aspect van Smart Industry. Ongelukken zijn vaak een combinatie van machines, de omgeving en mensen. Er wordt steeds meer geautomatiseerd om risico's te vermijden, maar het zijn de mensen die de procedures maken. Je kunt zeggen dat de mens een kritieke zwakste schakel is in dit proces, maar ook dat de mens door zijn creatieve brein op een flexibele manier beslissingen kan nemen in lastige omstandigheden en daardoor juist veel sterker is dan machines. Hoe dan ook is het extra noodzakelijk om de menselijke factor te benadrukken.

De mens in het managementsysteem

En al zijn ze nog zo getraind, mensen maken fouten. In de eerste plaats omdat mensen nu eenmaal niet perfect zijn. Daarnaast hebben iemands mentale, emotionele en fysieke status op het moment altijd invloed. Omgevingsfactoren beïnvloeden ook nog eens de beslissingen die mensen nemen.

Alles wat met mens en organisatie te maken heeft, is in het ideale geval ingebed in het managementsysteem. Dat varieert van een omgeving waar wederzijds vertrouwen is tot de mogelijkheid om te werken aan competenties en van een optimale communicatie tot veiligheid op de werkplek. Dit alles met het achterliggende idee dat gezonde en gelukkige medewerkers de beste medewerkers zijn.

Klaar voor Smart Industry in de toekomst

De impact die Smart Industry op organisaties in de maakindustrie heeft is groot en bedrijven zijn dan ook op zoek naar een goede manier om hun organisatie zo in te richten dat ze deze ontwikkelingen kunnen bijhouden en de strijd met de concurrentie aankunnen. Om organisaties daarbij te helpen heeft de RWTH Universiteit van Aken de Maturity Index ontwikkeld. Deze helpt organisaties te bepalen waar ze staan in hun ontwikkeling en wat de volgende stap moet zijn. De index omvat zes stadia van bedrijfsprocessen. Maar omdat een transformatie naar Smart Industry het hele bedrijf aangaat, is het belangrijk om niet alleen naar de technische kant te kijken, maar ook de belangrijkste processen binnen de organisatie te benoemen.

De tekst gaat verder onder het infoblok.

Hoe S&OP je organisatie verbetert

Met S&OP (Sales & Operations Planning) stem je de processen in je organisatie zo af dat je efficiënter werkt en uiteindelijk betere resultaten haalt. Maar wat houdt S&OP precies in en wat moet je doen om er een succes van te maken?

Meer weten?

Maturity Index

Juist om die menselijke factor te benadrukken, bevat de index vier belangrijke perspectieven om de ontwikkeling van de organisatie te evalueren.

  1. Resources. Hierbij gaat het niet alleen om de operationele en fysieke processen, maar ook om de immateriële resources. Communicatie is hierbij van groot belang. In organisaties met een technisch karakter is het gebruikelijk dat we onze toevlucht nemen tot data, maar niet alles is in systemen te vatten. Je kunt gemakkelijk aannemen dat je elkaar begrijpt, maar je zult telkens moeten bepalen of iedereen over hetzelfde praat. Feedback vragen en krijgen is daarbij essentieel. Niet alleen communicatie tussen mensen onderling speelt een rol, ook mens-machine-communicatie of nog explicieter, mens-robot-communicatie is een factor die steeds belangrijker wordt. Ook mens-machine-communicatie roept emoties bij mensen op. Ervaren mensen de communicatie als prettig, dan doen ze hun werk met meer plezier en maken ze minder fouten.
  2. Informatiesystemen. Hierbij gaat het om alle processen rond het verzamelen, organiseren, bewaren en beschrijven van informatie. Informatie moet zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar zijn voor iedereen die ermee werkt. Smart Industry vraagt om een verandering in onze vaardigheden om te zorgen dat technologie die we nu uitvinden kan worden gerealiseerd en op de werkvloer gebruikt. Een van die vaardigheden is de eerder genoemde mens-machine-interactie. Machines worden gemaakt om mensen te helpen. Dat betekent dat de mensen moeten begrijpen wat de machines hen vertellen. Ook hier is de menselijke factor niet te onderschatten. Je kunt een prachtige cockpit vol dashboards, lampjes en knopjes inrichten, maar je moet wel zorgen dat mensen het begrijpen en gebruiken. Eenvoud kan daarbij helpen.
    Daarna moeten alle systemen en verbeteringen daarin worden vertaald voor mensen die ze gaan gebruiken.
  3. Organisatiestructuur. Hoe richt je je organisatie zo in dat je altijd optimaal kunt inspelen op de markt en steeds een stap verder bent dan je concurrent? Dat vraagt om een flexibele organisatie, waarin mensen die zich naar de leer van Darwin het best aanpassen het best gedijen. Daar houd je rekening mee bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar je kunt ook bestaande medewerkers trainen en triggeren om zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Daarbij is het altijd goed om voor ogen te houden dat je mensen niet kunt dwingen. Je zult ook om moeten gaan met weerstand omdat er altijd mensen zijn die vrezen dat ze iets verliezen. Daarom is verandermanagement essentieel.
  4. Cultuur. Juist in een relatief nieuw domein als Smart Industry is open communicatie belangrijk. Betrouwbaarheid van processen is juist hier bijna altijd van vitaal belang. Dat betekent dat mensen eerlijk moeten kunnen rapporteren wanneer iets bijna of helemaal mis gaat. Daarbij hoort een cultuur waarin mensen niet worden gestraft voor fouten die ze onbedoeld maken. Gebeurt dat wel, dan beperk je juist de openheid in communicatie.

In het kort betekent de menselijke factor dat je je medewerkers zo veel mogelijk betrekt bij de organisatie door ze te motiveren en te stimuleren. De menselijke aspecten zijn ook in een technische organisatie van groot belang.

Thierry Debertrand

Business manager Manufacturing Support, Netherlands

Tel: +31 (0)6 23 55 57 99

Nieuwste van TMC

Stel je vraag