COOPERATION | Een droomhuwelijk aangaan - TMC Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten
article

COOPERATION | Een droomhuwelijk aangaan

Tien jaar geleden werkte ik voor TNO, een innovatieve, projectgerichte organisatie die toegepast onderzoek verricht in diverse industrieën (en voor de overheid). Er was toen al een tekort aan ingenieurs en technisch talent op junior, medior en senior niveau. De uitdaging was om op het juiste moment de juiste persoon voor het juiste project te vinden. Dat viel nog niet mee. De behoeften van de markt en de innovatiesnelheid daagden TNO bovendien uit om ondernemender te worden, flexibeler met veranderingen om te gaan en zich meer op resultaten en de markt te richten.

In het krachtige netwerk van de Brainportregio komen behoeften en oplossingen bij elkaar. Met het entrepreneurshipmodel weet TMC technisch talent met passende vaardigheden en gedrag aan te trekken. Deze Employeneurs zijn niet alleen zeer waardevol voor de roadmap van TNO en de ingewikkelde onderzoeksprojecten, maar ook voor de culturele verandering van de organisatie. Thijs Manders, oprichter van TMC, toonde moed door drie cellen (TMC Chemical, TMC Mechanical, TMC Automotive) op te zetten om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn. Met de kracht van de leverancier werd zo voldaan aan een behoefte van de klant. Op dat moment kwam ik in beeld. Thijs benoemde mij, op dat moment nog werknemer van TNO, tot clusterdirecteur en TNO ‘ontsloeg me’.

TMC Employeneurs staan bekend om hun technisch talent, aanpassingsvermogen en zeer intrinsieke motivatie, en hebben de houding die daarbij hoort. Ze konden bovendien bijdragen aan TNO-projecten met innovatieve ideeën en verdere groei en professionaliteit mogelijk maken. 

“Ik ben er sterk van overtuigd dat het verschil in een strategisch partnerschap wordt gemaakt door bedrijfsculturen te vinden die perfect bij elkaar passen...”

TNO en TMC werden partners

Ik werd de verbindende schakel tussen twee organisaties en zorgde voor een strategische samenwerking tussen de twee. De klant en de leverancier werden partners. Het was een soort droomhuwelijk waarin beide partijen elkaar vertrouwden en in gelijke mate betrokken waren bij elkaars behoeften en ontwikkeling, maar wel met respect voor individuele ruimte en ambitie. Ze vullen elkaar aan. TNO en TMC werkten succesvol samen, niet alleen binnen de onderzoeksafdelingen, maar ook op directieniveau, onder toeziend oog van de afdeling human resources. Tijdens het eerste jaar werkten er ongeveer vijftig Employeneurs voor TNO. Dit betekende meer innovatieve kracht voor TNO en meer continuïteit en groei voor beide organisaties.

Toekomstbestendige match

Om succesvol te kunnen innoveren blijft het niet bij het bij elkaar brengen van de technische roadmap en uitdagingen, evenals de klanten en partners binnen het ecosysteem. Ik ben er sterk van overtuigd dat het verschil in een strategisch partnerschap wordt gemaakt door bedrijfsculturen te vinden die perfect bij elkaar passen, vooral door individuen te stimuleren hun kwaliteiten en verbindings- en beïnvloedingsvaardigheden in te zetten. Als je dat voor elkaar krijgt, is de match toekomstbestendig. Organisaties kunnen sneller groeien door samen te werken. 

Nu, tien jaar later, gelden dezelfde waarden nog steeds voor deze langdurige en strategische samenwerking: een persoonlijke en culturele match in combinatie met toegevoegde waarde voor het bedrijf, en uitdagingen op de markt en in de organisatie voor beide partijen.  We hebben het beste met elkaar voor en helpen elkaar bij het bereiken van onze doelen.

Wat is je volgende stap? We kunnen je daarbij helpen