Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Meny Stäng

Sjö- & havsbaserad verksamhet

Med ett brett verksamhetsområde inom allt från fartygsbyggnad till fiske och från global transport till energiproduktion har sjö- och havsbaserade verksamheter en viktig roll i den globala ekonomin. Förbättringar inom hållbarhet och resultat är viktiga ämnen. I och med att konstruktionerna blir större och mer komplexa blir funktionskraven högre och utsläppskraven striktare. För att möta världens närings- och miljöbehov är säkrare, renare, grönare och mer effektiv teknik ett måste.

TMC inom sjö- & havsbaserad verksamhet

Det är vårt nöje att avsätta tid för lära känna er och lära oss om de utmaningar ni står inför. Ta kontakt med ett kontor nära dig för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att ni ska nå era mål och alltid ligga steget före.

Kontakta oss

Vad är ditt nästa steg? Vi kan hjälpa dig med det