Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Meny Stäng
article

Bioniska händer: vinna mark genom utbyte av kunskaper

Ibland måste du lämna laboratoriet eller mötesrummet för att få inspiration. Det var i alla fall så TMC:s Masterclass-team kom på den vinnande idén för sitt projekt. ”Vi samlades för att äta pizza”, berättar Employeneur Jeroen Maas. ”Det var väldigt informellt. Vi pratade om vårt vardagsliv och våra kunder och innan vi visste ordet av utbytte vi idéer om ett helt nytt projekt.” Mindre än ett år senare har Masterclass-teamet gjort stora framsteg med nya funktioner för bioniska händer.

En Masterclass för Masterminds

TMC:s Masterclass är ett tvåårigt program för en utvald grupp av lovande TMC Employeneurer. Deltagarna stimuleras att bredda sina kunskaper och entreprenörsfärdigheter. Under den första fasen av Masterclass lär sig Employeneurerna grunderna på andra områden. Den andra fasen fokuserar på den praktiska eller affärsmässiga sidan av tekniska projekt. I den tredje fasen får medlemmarna använda sina nya kunskaper i praktiken: i projektgrupper bildar de sitt eget företag och arbetar med att utveckla sin egen produkt. Det aktuella projektet faller under TMC:s entreprenörslabb – en plats inom företaget där Employeneurer samarbetar över gränserna för sina respektive områden.

Det här året består Masterclass-teamet av sex Employeneurer från många olika celler: Vladimir Petrovic (elektronik), Cristian Dan (fysik), Matthijs Cox (nanoteknik), Maarten Dam (elektronik) samt Bart Reefman och Jeroen Maas (båda från mekatronik). ”Det finns en annan medarbetare som är snäll och hjälper oss”, berättar Jeroen, ”vilket både är mycket välkommet och värdefullt, och för inte alltför länge sedan fick vi sällskap av en entusiastisk student. Men det är vi sex som utgör kärnan i vårt team.

Masterclass-teamet påbörjade sitt projekt med höga ambitioner. ”Strax efter att vi började prata om bioniska händer upptäckte vi att alternativen för personer i behov av bioniska händer är ganska få. Det finns några väldigt dyra modeller med komplicerade funktioner, men även de har problem och är benägna att krångla. Sen finns det ett bredare utbud av bioniska händer som i huvudsak är kosmetiska – de kan förbättra yttre utseenden, men har praktiskt taget inga andra fördelar för användaren.”

Först var teamets idé att skapa en helt ny typ av bionisk hand – en prisvärd modell som skulle innehålla alla viktiga funktioner. ”Vi var tvungna att överge den idén ganska snabbt”, berättar Jeroen. ”I samråd med våra respektive nätverk upptäckte vi att det skulle bli alldeles för tidskrävande att utveckla en hel hand, särskilt eftersom vi gör detta på deltid vid sidan av arbetet för våra kunder. Så vi var tvungna att justera våra mål och sätta upp vissa gränser för oss själva.”

”Vi måste omvandla mönster till rörelser hos den bioniska handen.”

Istället för att bygga en hel hand bestämde sig teamet för att fokusera på att förbättra vissa funktioner – vilket i sig är komplicerat nog: ”Just nu är vi väldigt upptagna med programvaran. Vi vill samla in så mycket data vi kan, främst om muskelaktivitet i underarmen. Genom att studera våra egna rörelser samt våra vänners, familjers och kollegors, letar vi efter mönster och försöker ta reda på vilka muskelaktiviteter som motsvarar vilka gester. Sedan måste vi överföra dessa rörelsemönster till den bioniska handen.”

En del av utmaningen är komplexiteten i gesterna. ”Det skulle vara relativt enkelt om vi bara kunde koncentrera oss på, låt oss säga, en eller två gester: till exempel att gripa tag i eller släppa ett föremål. Men många av gesterna är väldigt lika i muskelaktivitet och därför svåra att skilja från varandra, berättar Jeroen, och han skrattar till när han säger: ”Det är ju det som gör projektet så roligt.”

Vad är ditt nästa steg? Vi kan hjälpa dig med det