Zo maak je ondernemers van je werknemers - TMC Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten
article

Zo maak je ondernemers van je werknemers

Onze CEO Emmanuel Mottrie is recent geinterviëwd door MT, een bekroond businessmagazine, gemaakt voor CEO’s en zaakvoerders in Vlaanderen en Brussel. 

'Ik moet constant vechten tegen regels en zorgen dat we lean en flexibel blijven. Dat kan alleen als je decentraal werkt en ownership geeft.’

Het idee dat we van onze werknemers ondernemers moeten maken door hen ownership en autonomie te geven, vindt geleidelijk aan toegang in onze organisaties. Dikwijls lijkt het vooral een mooie theorie, die bedrijven maar moeilijk in praktijk kunnen opzetten. Bij TMC is dat anders. Het bedrijf doet technische consultancy en werkt met een uniek model van ‘Employeneurship’ dat het bedrijf in staat stelt technisch toptalent aan te trekken en te behouden en daarnaast ook ondernemerschap te bevorderen.

Het model van de toekomst

Het model werkgever-werknemer heeft volgens Emmanuel Mottrie, CEO van TMC, zijn beste tijd gehad. ‘Dat is zo twintigste-eeuws, de nieuwe generatie zoekt andere verhoudingen met zijn werkgever. Vooral voor hoogopgeleiden kan dat model niets meer betekenen. Wanneer je mensen als bedienden behandelt gaan ze zich als bedienden gedragen’, zegt Mottrie. ‘En omgekeerd gaan mensen, wanneer je hen als ondernemers behandelt, zich ook als ondernemers gedragen. Wij zeggen duidelijk: wij zijn hier om je te helpen CEO te worden van je eigen onderneming.’

Employeneurship is volgens Mottrie het model van de toekomst. ‘Omdat het veel meer uit een organisatie en uit haar mensen haalt op een heel lean manier. Waarschijnlijk kan het in alle sectoren toegepast worden voor hoogopgeleiden. Als je ziet dat we na vier jaar internationalisatie al actief zijn in tien landen, kan je enkele besluiten dat er een momentum is voor ons model. ‘

2 basisprincipes

Aan de basis van het Employeneurship liggen twee elementen. De eerste is het uitgangspunt dat topingenieurs die afstuderen aan topuniversiteiten geen ondernemerschapskwaliteiten hebben. ‘Dat is logisch, want het wordt hen ook niet aangeleerd tijdens hun opleiding’, zegt Mottrie. ‘Als wij onze mensen ondernemerschap kunnen aanleren is dat zowel interessant voor hen, als voor onze klanten.’ Het gaat dan over communicatieve vaardigheden, leiderschapskills, onderhandelingstechnieken…

Het tweede is de herwaardering van de ingenieur. ‘We stellen vast dat ingenieurs sociaal en economisch ondergewaardeerd worden op de arbeidsmarkt, ook al is er een tekort aan’, gaat Mottrie verder. ‘Wat betaald wordt voor een technisch consultant komt zelfs niet in de buurt van de fees voor business consultants, fiscalisten etc. Wij zeggen heel duidelijk: met ons businessmodel van de Employeneur zal je als topingenieur beter af zijn.’

5 things to do

Volgens Mottrie doet TMC vijf zaken waardoor het Employeneurship werkt en voor elke organisatie die hoogopgeleiden in dienst heeft kan werken:

#1 Transparantie en profit sharing

De ingenieurs bij TMC weten perfect hoeveel ze het bedrijf kosten en opbrengen. Ze weten dus ook hoeveel winst TMC op hen maakt en die winst wordt gedeeld als extra bovenop het vaste salarispakket. Elk kwartaal worden alle bedrijfsresultaten in alle openheid besproken.

#2 Coaching en training

Vooraleer je bij TMC aan de slag kan, word je getest om je potentiële ondernemerschapcapaciteiten in te schatten. Eens je aan de slag bent krijg je een persoonlijke coach en een trainingsbudget. Op elk moment van je loopbaan is duidelijk waar je staat, waar je heen wilt…

#3 Expertise delen

In expertisecellen komen de ingenieurs van TMC samen om over bepaalde topics kennis en ervaringen uit te wisselen. Op een ongedwongen manier delen ze hun expertise, geven elkaar tips, inspireren elkaar.

#4 Langetermijnrelatie

‘Ingenieurs zijn van nature risicoavers, daarom zetten we ze op onze payroll en streven wij naar langetermijnrelaties. Uiteindelijk vaart iedereen daar wel bij: onze mensen én onze klanten.’

#5 Ondersteuning

Mensen die willen experimenteren, hun eigen product ontwikkelen, een bedrijfje willen opstarten, biedt TMC in zogenaamde ondernemerslabs ruimte, begeleiding, managementsupport, financiële steun…  ‘Alleen als je je mensen echte autonomie en ownership geeft, kan je ondernemers maken van hen’, aldus Mottrie. Uit de ondernemerslab van TMC zijn al een tiental bedrijven ontstaan. ‘Dat zijn goede mensen die we dan laten gaan, maar het is leuk om hen te zien groeien. Sommigen worden dan zelfs klanten.’

Vechten tegen regels
Het model is disruptief in die zin dat het TMC toelaat te concurreren met de grote jongens op de consultancymarkt. ‘Ze kunnen ons model niet overnemen omdat ze te groot, te log en te hiërarchisch geworden zijn. Wij werken human centered, decentraal en zijn horizontaal georganiseerd. Dat kan je niet zomaar realiseren in een grote organisatie. Ons model is een filosofie, een cultuur, dat kan je niet zomaar inplanten.’

Mottrie is wel continu waakzaam. ‘If you share the values, you don’t need the rules. Dus dat zit wel goed bij ons, maar desondanks is het typisch menselijk om bij groei structuur en regels in te voeren. Ik merk dat ook bij mezelf en moet me dan zelf terugroepen. Ik moet constant vechten tegen regels en zorgen dat we lean en flexibel blijven. Dat kan alleen als je decentraal werkt en ownership geeft.’

Bron: Cocquyt, B. (2019, 18 juli). 'Zo maak je ondernemers van je werknemers'. MT, een businessmagazine gemaakt voor CEO’s en zaakvoerders in Vlaanderen en Brussel.

Wat is je volgende stap? We kunnen je daarbij helpen