Diversiteit: maak van je uitzonderingspositie je kracht! - TMC (nl) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten
article

Diversiteit: maak van je uitzonderingspositie je kracht!

Op 22 mei gaf TMC de workshop ‘How Diversity Works For You’ als onderdeel van het Female Tech Heroes event op de High Tech Campus Eindhoven. Noortje van Boxtel, directeur van de business cel Manufacturing Support en Employeneur Ignacio Vazquez werkten mee aan de workshop. Hieronder vertellen ze waarom diversiteit op de werkvloer zo belangrijk is.

Noortje van Boxtel werkt al haar hele leven in een door mannen gedomineerde omgeving. Ze had zich eigenlijk nooit gerealiseerd dat ze vanwege het feit dat ze vrouw anders naar de dingen kijkt, totdat ze daar door een mannelijke collega op werd gewezen. ‘Hij zei dat ik veel meer vanuit mensen en teams redeneer en vond dat temidden van zo’n mannenbolwerk een heel verfrissend geluid. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat mijn competenties en ervaringen ook worden gekleurd door mijn vrouwzijn.’

Ze vindt het belangrijk dat TMC een steentje bijdraagt aan het Female Tech Heroes evenement om andere vrouwen in soortgelijke situaties een hart onder de riem te steken. ‘Diversiteit kan organisaties echt verder brengen. Dan bedoel ik niet alleen de man-vrouw verhouding, maar ook diversiteit op gebied van achtergrond, cultuur, ervaring en opleiding. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat verschillende invalshoeken bij een project heel waardevol zijn. Met alleen maar gelijkgestemden krijg je een heel eenzijdige invulling van het probleem en de oplossing.’

Knalgele broek

Ignacio Vazquez, Employeneur Data Science bij TMC, verzorgde het tweede deel van de workshop. Als niet-Nederlandse sprekende Mexicaan is hij bij de bedrijven waar hij wordt uitgezonden regelmatig een minderheid. In de workshop vertelde hij het verhaal hoe hij ooit als enige buitenlander op een afdeling kwam met zestig Nederlandse ingenieurs. ‘In het begin voelde ik me daar heel ongemakkelijk bij. Ik durfde niet goed mijn mond open te doen en kon daardoor mijn kennis niet goed etaleren.’

Na een gesprek met zijn coach bij TMC besloot hij van zijn anderszijn zijn kracht te maken. ‘Ik besefte me dat hoe hard ik ook zou proberen me aan te passen, ik toch nooit echt onderdeel van de cultuur zou worden. Daarom besloot ik om mezelf te blijven en dat zelfs een klein beetje te overdrijven.’ Het was hem opgevallen dat nagenoeg iedereen op de afdeling spijkerbroeken en blauwe t-shirts droeg. Ignacio ging zich bewust anders kleden. ’Ik verscheen op mijn werk met een knalgele, rode of roze broek. Dat viel wel op, ja. Ik kon me niet langer verstoppen en zo dwong ik mezelf om deel van het gesprek te worden. Het werkte, omdat mijn houding erdoor veranderde. Het maakte me authentieker, wat me weer hielp om mijn kennis goed over te dragen.’

Volgens Ignacio moet je van je uitzonderingspositie juist je kracht maken. ‘Als je een minderheid bent, zie je vaak dingen die anderen niet zien. Die dingen kunnen juist heel waardevol zijn. Mijn advies is om dat uit te spreken, want de kans is dat anderen ze ook als waardevol gaan beschouwen. Dan krijg je positieve feedback en dat geeft je weer meer vertrouwen.’

"Het is belangrijk dat mannen ook bij de discussie worden betrokken."

Ongemak hoort erbij

Vrouwen zouden zich er meer bewust van kunnen zijn dat ze andere competenties meebrengen dan mannen, zegt Noortje van Boxtel. Juist in een overwegend mannelijke sector als technologie kan dat een meerwaarde zijn. Noortje: ‘In mijn ogen is het denken vanuit groepsbelang één van de sterkste competenties van een vrouw. Terwijl in een mannencultuur individualistische doelstellingen juist een hogere prioriteit krijgen. Dat kan problemen geven. Het zou fijn zijn als vrouwen dat kunnen corrigeren, maar je moet ook de kracht en moed hebben om dat te doen.’

Ignacio vult aan dat een klein beetje ongemak erbij hoort. ‘Niemand voelt zich echt supercomfortabel in een divers team. Je moet gewoon accepteren dat dat zo is. Er is een zekere spanning omdat mensen anders denken dan jij en dat is oké. Maar die spanning hoeft niet om te slaan in vijandigheid. Het gaat om verschillen in ideeën, niet over het buitensluiten van mensen.’

Volgens Ignacio is het tenslotte belangrijk dat mannen ook bij de discussie worden betrokken. ‘Als je hier als vrouw niet met de mannen uit je team over kunt praten, dan komen we er niet. Iedereen moet kunnen meedenken over hoe we het vraagstuk van diversiteit met elkaar oplossen.’


Lees meer verhalen van vrouwen in de technologie sector:TMC is partner van het Female Tech Heroes Network.

Wat is je volgende stap? We kunnen je daarbij helpen

Stel je vraag