Industrie en universiteit komen samen via High Tech Systems Center - TMC (nl) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten
article

Industrie en universiteit komen samen via High Tech Systems Center

Streven naar uitmuntendheid zit mij als Duitser in het bloed. Ik voelde me in 2014 direct als een vis in het water tijdens het opzetten van het High Tech Systems Center (HTSC) bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) samen met professor Maarten Steinbuch. Ook de TU/e streeft altijd naar uitmuntendheid. Hoewel onze ambities overeenkwamen, voelde ik me in eerste instantie wel wat eenzaam door het gebrek aan aandacht voor cultuur en waarden in mijn omgeving. Ik hield me voornamelijk bezig met inhoud en het beschrijven van processen. Ik besloot het tij te keren en de teugels meer in eigen hand te nemen. Ik motiveerde mezelf om andere werkmethoden voor te stellen en interessante ontwikkelingen te bespreken binnen HTSC. Mijn initiatieven en ideeën vielen in goede aarde. De samenwerking met TU/e verbeterde en HTSC werd op de kaart gezet.

Inschikkelijk en flexibel

Er is in de industrie grote vraag naar hoogopgeleide mensen van TU/e. Faculteiten leiden bachelor-, master- en PhD-studenten op, meestal in een monodisciplinaire omgeving. Er lopen bij universiteiten vaak heel veel slimme mensen rond. Om de industrie echter beter van dienst te kunnen zijn met multidisciplinaire onderzoeksvragen, hebben we mensen nodig die niet alleen over harde vaardigheden beschikken, maar die ook inschikkelijk en flexibel zijn. Dat is waar HTSC om de hoek komt kijken. HTSC is een onderzoekscentrum dat multidisciplinaire, langlopende onderzoeksprogramma's opstelt voor de volgende lichting machines. Het centrum fungeert daarnaast als hét aanspreekpunt waar de industrie fundamentele mechatronische vragen kan stellen. Wij vormen de link tussen fundamenteel onderzoek en industrie. We regelen colocaties, waarbij mensen uit verschillende disciplines elkaar ontmoeten om innovaties te versnellen.

Innovaties ontstaan bij kruispunten

De interne organisatie van de universiteit vormde in het begin mijn grootste uitdaging als algemeen directeur bij HTSC. De universiteitsmedewerkers willen 'vrijheid om academisch onderzoek te kunnen verrichten' en wij willen industriële behoeften vertalen naar interessante en uitdagende onderzoeksvragen. Hoogleraren willen erkenning voor hun onderzoeksgebied en deskundigheid en wij willen langetermijnplannen die zijn afgestemd op het industriële ecosysteem. Onze motivaties verschillen enigszins en dit kan een belemmering vormen. Dit is echter te voorkomen door onze doelen op elkaar af te stemmen. Door mensen uit de industrie aan te trekken, zogenaamde fellows, kunnen we bovendien systeemdenken implementeren in onze programma's. Deze fellows hebben contact met PhD's en hoogleraren en zij begrijpen de dynamiek van de industrie. Ik geloof dat er baanbrekende innovaties mogelijk zijn door een omgeving te creëren waarin verschillende disciplines elkaar kruisen.

"Succes is afhankelijk van mensen en cultuur en van het 'toevoegen van kleur'. We kleuren niet altijd binnen de lijntjes, maar we nemen de teugels in handen en tonen onze ondernemersgeest. En altijd met respect voor de andere partij."

Buiten de lijntjes kleuren

Naast mijn functie als directeur van HTSC ben ik bij TMC actief als celdirecteur voor Technology Executives. Ik houd me dagelijks bezig met mijn passie om disciplines binnen een organisatie op een hoger niveau bij elkaar te brengen. Dit geeft me een unieke positie binnen TMC en mijn vaardigheden zijn ook van toegevoegde waarde voor de TU/e. Ik ben in mijn loopbaan vaak de verbindende factor geweest tussen twee organisaties die als partners gingen samenwerken. Het is mijn taak om te zorgen dat de industrie en TU/e samenwerken. Ik ben bijzonder tevreden over wat we tot nu toe hebben bereikt. We zijn uitgegroeid tot een herkenbaar onderzoekscentrum dat wordt ondersteund door de markt en dat momenteel circa 70 PhD's in dienst heeft die zich bezighouden met het ontwikkelen van hightechsystemen. We organiseren regelmatig evenementen op de universiteitscampus om de academische en industriële wereld bij elkaar te brengen. Succes is afhankelijk van mensen en cultuur en van het 'toevoegen van kleur'. We kleuren niet altijd binnen de lijntjes, maar we nemen de teugels in handen en tonen onze ondernemersgeest. En altijd met respect voor de andere partij. De interne organisatie is aan het veranderen: onze collega's staan te popelen om hun energie te steken in gemeenschappelijk onderzoek, wat een belangrijk deel van ons succes is. Industriële leiders omarmen deze samenwerking en zeggen dat we dit tien jaar geleden al hadden moeten doen.

Wat is je volgende stap? We kunnen je daarbij helpen

Stel je vraag