Bosch Rexroth en TMC geven Smart Industry samen een boost! - TMC (nl) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Sluiten
article

Bosch Rexroth en TMC geven Smart Industry samen een boost!

TMC en Bosch Rexroth bouwen aan een innoverend partnership met als doel Smart Industry een boost te geven. Deze slimme industrie is de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Producten worden, met behulp van de nieuwste technologische mogelijkheden, op een continu vernieuwende manier geproduceerd en productie in eigen land wordt aantrekkelijker. De twee bedrijven leggen uit hoe hun partnership tot stand is gekomen en wat zij kunnen betekenen voor Smart Industry.

‘Als Business Developer ben ik me vier jaar geleden gaan verdiepen in de ontwikkelingen binnen Smart Industry,’ vertelt Ron van de Wiel van Bosch Rexroth. ‘Mijn doelstelling is om onze organisatie op de kaart te zetten als een autoriteit, die hierin een voortrekkersrol kan nemen. Smart Industry begint in Nederland concrete vormen aan te nemen en meer bedrijven zijn bereid te investeren. Met name personeel is een struikelblok. Als leverancier van goederen heeft Bosch Rexroth slimme toepassingen ontwikkeld, maar heeft niet de mensen in huis om deze technologieën te implementeren. Dankzij de samenwerking met TMC kunnen we nu een totaaloplossing aan de markt bieden.’

Als gastspreker heeft Ron, tijdens het SMART Symposium op de Avans Hogeschool in 2018, verteld over zijn ervaringen met Smart Industry. Accountmanager Thierry Debertrand en twee Employeneurs waren aanwezig en onder de indruk van de lezing. Ze kwamen op het idee om hier binnen TMC een vervolg aan te geven. Thierry vertelt verder: ‘TMC stimuleert Employeneurs hun dromen waar te maken en ik wilde dit idee graag faciliteren. Bovendien zag ik, vanwege de kennis en verschillende disciplines binnen TMC, legio mogelijkheden. Wat begon als een abstract idee leidde uiteindelijk tot een concreet project.’

Totstandkoming TMC Smart Industry Taskforce

TMC-medewerkers werden uitgenodigd voor een brainstormsessie over dit onderwerp. Thierry: ‘Tijdens deze sessie werd uitgelegd dat we aan de vooravond staan van een industriële revolutie, waarvan de eerste bewegingen al zichtbaar zijn. Er werden verschillende ideeën naar voren gebracht en er sloten zich een aantal enthousiaste Employeneurs bij ons aan.’

Het groepje ging verder als de TMC Smart Industry Taskforce en ontwikkelde een missie, visie en strategie. ‘Hieruit kwam het idee voor een flexibele en projectmatige inzet’, vervolgt Thierry. ‘Dit vernieuwend concept houdt in dat we TMC Employeneurs selecteren op competenties en dat zij naast hun lopende project onderdeel worden van een projectteam. Ze werken bij de klant met een concreet doel aan een Smart Industry gerelateerd project voor een dagdeel in de week. Op deze manier verbreden we onze dienstverlening en genereren nog meer toegevoegde waarde voor klanten.’

Naast leverancier van resources biedt TMC nu ook Smart Industry oplossingen. Dit uitgewerkte concept werd getoetst in de markt. ‘Ons eerste gesprek was met Thomas Regout International. De positieve feedback, die we van hen kregen leidde meteen tot een aantal vervolggesprekken en een eerste opdracht.’

Eerste samenwerking Smart Industry Taskforce en Bosch Rexroth

Ron vertelt verder: ‘Vanuit Vanderlande kwam de vraag of wij hen konden ondersteunen bij een ‘challenge’ genaamd ‘Next Level Automation’ om het bedrijf geschikt te maken voor de toekomst. Dit was de eerste samenwerking tussen de Smart Industry Taskforce en Bosch Rexroth. Samen met een medewerker van TMC is een presentatie uitgewerkt en gepitcht bij Vanderlande. Hierin hebben we benadrukt hoe waardevol onze partnership is. Bosch heeft de technologie en ervaring in huis en TMC de mensen. Dit is de blauwdruk geworden hoe we als samenwerkingspartners naar klanten gaan.’

Samen zijn ze de uitdaging aangegaan om de Employeneurs van TMC op te leiden voor dit soort projecten. ‘We hebben een opzet gemaakt voor een maatwerktraining, die we in eerste instantie gaan geven aan de Taskforce. Hierin staat centraal hoe je de huidige industrie in Nederland kan omzetten naar Smart Industry. Hierna gaan we een kijkje nemen in een Bosch fabriek, die al helemaal Smart Industry is. Deze training willen we uiteindelijk in de markt zetten. Het is de bedoeling dat we een training geven aan de betreffende klant en vervolgens kunnen zij de juiste producten van Bosch en de kennis van TMC afnemen.’

In april van dit jaar hebben Thierry en Ron tijdens het Tech in Motion Symposium op de Avans Hogeschool gezamenlijk hun visie naar voren gebracht. ‘Onze boodschap was te laten zien hoe het vorige symposium ons partnership in gang heeft gezet en waar we nu staan op gebied van Smart Industry’, zegt Ron. ‘Thierry heeft toegelicht hoe TMC kan bijdragen op gebied van personele invulling.’ Thierry vult aan: ‘Smart Industry is ook een ‘Smart Organisation’, die zich niet alleen richt op techniek, maar ook op organisatie- en mensniveau. Op die manier creëer je meer draagvlak. Laten we samen in beweging komen en Smart Industry een boost geven!’

Wat is je volgende stap? We kunnen je daarbij helpen

Stel je vraag