Shapecaret-double-leftcaret-double-rightcaret-downcaret-leftcaret-right-circlecaret-rightShapeclosedropdownexpand morefacebookLogolinkedinlogo-footerlogo-marklogo-mobilemailsearchtwitteryoutube
Menu Close
news

TMC: Tijdelijke kennismedewerkers verkorten doorlooptijden projecten

Is het 'inhuren' van externe medewerkers voor Onderzoek, Ontwikkeling en Engineering een goede keuze? Joeri Voets van TMC is duidelijk: "Ja, want het verkort de doorlooptijd van projecten"


ENGINEERINGNET.NL - De trend naar een flexibele 'personeelsschil' binnen bedrijven heeft zich al decennia geleden ingezet. Dat beperkte zich in eerste instantie tot laaggeschoolde arbeidskrachten, maar breidde zich later uit naar hoogopgeleiden in andere bedrijfsonderdelen.


Zeker gedurende de afgelopen 10 jaar is daar ook Onderzoek & Ontwikkeling & Engineering – R,D&E - bijgekomen, gekenmerkt door een hoog (academisch) opleidingsniveau van de arbeidskrachten.


Hoe kijkt een belangrijke marktpartij als TMC Group aan tegen deze ontwikkeling, waarbij bedrijven binnen hun kernactiviteiten personeel inhuren? Het internationale bureau heeft zich van bij de start gespecialiseerd in de flexibele personeelsschil en stelt zijn klanten hoogopgeleide 'Employeneurs' – 'werkondernemers' – van niet minder dan 30 nationaliteiten op tijdelijke basis ter beschikking.


We spraken met Joeri Voets, Deputy Operations Officer van de TMC Group, verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland ten noorden van het rivierengebied.


Waarom zouden bedrijven binnen hun kernactiviteiten personeel inhuren?


“Het inhuren van personeel van derden gebeurt om uiteenlopende redenen, die op zichzelf allemaal valide zijn. Maar het kernbegrip daarachter is voor mij snelheid en aanpassingsvermogen. Of het nu gaat om personeelskosten, beschikbaarheid, projectduur of uitwisseling van benodigde kennis en kunde”. Dit laatste speelt, volgens Voets, zeker een rol in Research, Development en Engineering, waar TMC zich vanaf de oprichting op heeft gericht.


Maar los van zeer volatiele omgevingen, is het toch gewoon duurder om mensen in te huren dan ze gewoon in dienst te hebben?


“Dat zou je denken. Maar als ze een integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie, voegt de flexibele schil in R,D & E ook, en zelfs vooral, waarde toe aan het bedrijfsresultaat."


Hij verwijst in zijn argumentatie naar verschillende studies en modellen (onder meer door Focus Orange) die aantonen dat een goede strategie inzake flexibele arbeidskrachten binnen de R&D, duidelijk zorgt voor een kostenoptimalisatie.


"Maar veel belangrijker: ze doen de snelheid en slagkracht van technologie en productontwikkeling toenemen."


“Dat verkort de doorlooptijd van projecten, essentieel in een steeds globaler concurrerende markt. Snelheid en slagkracht zouden daarom het uitgangspunt moeten zijn, kostenbeheersing is dan een bijkomend gevolg.”


Verder ziet TMC de schaarste aan technisch geschoold personeel, ook op academisch niveau nog jaren voortduren: "De instroom van nieuwe studenten aan de bètafaculteiten mag de laatste jaren dan weliswaar zijn toegenomen, het is nog te laag en bovendien is er dan nog altijd een gat voordat deze eerstejaars beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt", aldus Voets.


“Het is dan juist belangrijk om deze engineers zo efficiënt mogelijk in te zetten door ze te laten rouleren tussen verschillende bedrijven waar hun competenties op dat moment gevraagd worden. Dat helpt ook de onbalans tussen onder- en overcapaciteit te verminderen”.


Maar als dat zo is, waarom is het dan nog geen gemeengoed?


“Dat is volgens mij een ‘oude bekende’: het spanningsveld tussen strategie en het managen van de dagelijkse praktijk. Als het laatste de overhand krijgt, dan wordt het al snel brandjes blussen."


Nog steeds volgens TMC zou de flexibele schil zou daarom, net als bijvoorbeeld een product/markt-combinatie, een strategische keuze moeten zijn van elke onderneming of organisatie. Dat betekent: evalueren hoe het projectenportfolio zich in de toekomst gaat ontwikkelen, zowel wat betreft inhoud, doorlooptijd als omvang.


"En daarbij rekening houden met de langdurig benodigde kerncompetenties en de capaciteitsfluctuaties daarin, maar ook met de competenties die incidenteel - zuiver projectmatig - nodig zijn. Zo kom je tot een evenwichtige verhouding tussen vast personeel en de flexibele schil en welke partners daar het beste bij passen."


“Ik realiseer me dat dit niet zo eenvoudig is als ik nu beschrijf, net zoals alle strategische keuzes, maar we zien wel steeds meer bedrijven die er op die manier mee omgaan. Het succes van TMC laat zien dat deze trend zich ook doorzet binnen R,D&E.” << (bron & foto: TMC)


ACHTERGROND
TMC heeft momenteel meer dan 600 voornamelijk academisch geschoolde werkondernemers in vaste dienst binnen de technologiesector en bedient daarmee vooraanstaande spelers in o.a. de sectoren hightech systems, semiconductor, food & beverages en de (chemische) procesindustrie.


Bron Engineeringnet.nl: HRM Story door TMC Tijdelijke kennismedewerkers verkorten doorlooptijden projecten


What's your next step? We can help you with that