UTVECKLARE INOM INBYGGDA SYSTEM TILL STOCKHOLM - TMC (en) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Close
Vacancy

UTVECKLARE INOM INBYGGDA SYSTEM TILL STOCKHOLM

Till vårt team på TMC söker vi nu dig med kunskap inom elektronik och mjukvaruutveckling. Vi är nyfikna på dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör och som arbetat minst tre år med utveckling av inbyggda system.

UTVECKLARE INOM INBYGGDA SYSTEM TILL STOCKHOLM

We’d love to hear from you.

Apply now

På TMC jobbar vi med en bred kundbas där inbyggda system är en central del av deras produkter. Som utvecklare på TMC kan du därför ges möjligheten att jobba med bl.a. självkörande fordon, IoT, robotik, medicinteknik eller telecom i uppdrag som innefattar systemdesign, mjukvaruutveckling, arkitekturutveckling, funktionsutveckling, funktionell säkerhet, cybersäkerhet, testautomatisering, modellering, test och verifiering.

Här på TMC spelar du en viktig och avgörande roll för att våra kunder ska nå sina mål. Att jobba tillsammans med andra i en dynamisk miljö med tvärvetenskapliga discipliner gör att du vässar dina tekniska färdigheter och även din sociala förmåga när du samarbetar med dina kollegor.

| Vad förväntar vi oss av dig?

Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.

Du ser gärna att du är utbildad högskole- eller civilingenjör och har arbetat minst tre år med utveckling av inbyggda system. Du har i tidigare projekt aktivt deltagit i utvecklingsprocessen, jobbat mot leverantörer och/eller testning av system och funktioner.

Vi ser också gärna att du har erfarenhet från flera av följande områden:

  • Behärskar flera olika språk (t.ex. C/C++ och Python)
  • Jobbat med plattformar såsom linux/shell och Git
  • Erfarenhet att jobba med CI/CD och Devops
  • Jobbat med testutveckling och testautomatisering
  • Är komfortabel med hårdvara och drar dig inte för att hantera elektronik
  • Pratar och skriver svenska och engelska obehindrat


| Vad kan du förvänta dig av TMC?

Genom Employeneurship-modellen är TMC unika. Det är affärsmodellen för 2000-talets ingenjörer och den bygger på fem pelare:

A LONG TERM WORKING RELATIONSHIP

På TMC kombinerar du säkerheten av en trygg anställning med de möjligheter som entreprenörskap erbjuder. Detta eliminerar osäkerheten man kan uppleva som konsult eller entreprenör och du får mer tid och energi till att fokusera på ditt arbete och dina långsiktiga ambitioner och mål.

INDIVIDUAL PROFIT SHARING
Employeneurship-modellen erbjuder en marknadsmässig grundlön samtidigt som dina entreprenöriella förmågor premieras och du tar del av vinsten. Du som Employeneur har möjlighet att själv påverka säljprocessen utifrån din kompetens och vi är transparenta när det kommer till både din omsättning och dina kostnader. Känn ditt marknadsvärde och dela vinsten som ditt arbete genererar!

BUSINESS CELLS
Som Employeneur tillhör du en Business Cell baserat på ditt tekniska kompetensområde. Dessa specialistområden utgår från teknologiska nischkompetenser och skapar nätverk mellan dig och andra Employeneurer med liknande bakgrund. Du som Employeneur blir del av ett starkt och relevant internationellt nätverk som möjliggör ett delat engagemang i kombination med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

YOUNIVERSITY
TMC värderar dig som Employeneur högt och har utvecklat ett program för att garantera din personliga och professionella utveckling, din YOUrney. YOUniversity är ett unikt program för din utveckling och är tänkt att stödja dig genom din karriär. Genom personlig 1-1 coaching får du möjlighet att utvecklas, både som individ och i ditt entreprenörskap. Att ge dig möjlighet till både personlig och professionell utveckling ser vi som bästa möjliga investering!

THE ENTREPENEURIAL LAB
The Entrepreneurial Lab erbjuder utrymme för Employeneurer inom TMC att samarbeta över gränser. Vi vill att du ska förverkliga dina drömmar och utveckla ditt entreprenörskap. The Entrepreneurial Lab drivs av en självgående proaktiv attityd hos dig som Employeneur som skapar värde för dig själv men självklart också för våra kunder. Se The Entrepreneurial Lab som en lekplats för nya idéer, produkter som tjänster.

Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder där vi och våra kunder finns. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, U.A.E., USA och Kanada. Du får världen som arbetsplats!

| Varför Employeneurship?

Uttrycket Employeneurship kanske låter obekant, det beror på att vi uppfann det. Inte bara som ett ord utan som ett sätt att arbeta, eller till och med ett paradigm. Att vara Employeneur är mycket mer än att bara arbeta som teknisk konsult. Denna unika roll ger dig möjlighet att tänka och agera som en entreprenör i kombination med den trygghet en anställning ger. Viktigast av allt - du får en garanti för ständig utveckling och möjligheten att vara fullt ansvarig för din egen karriär.

Ta chansen att vara del av vår växande verksamhet. Ansök så pratar vi mer om din plan!

Is TMC a perfect fit for you? We’d love to hear from you.

Feel Free to Contact

Viktoria Fahlin

Managing Director, Sweden

Tel: +46 70 770 58 18

VACANCIES

TMC Software does great in high-tech systems, automotive, home entertainment & multimedia and healthcare. We are home to bright minds with a fighting spirit, communication skills, plenty of experience and of course technical skills. Software development design and architecture but also project and outsource management are services our clients ask for.
France

INGENIEUR DÉVELOPPEMENT C++/ QT - PARIS

France

Si vous souhaitez prendre en main votre carrière et développer vos compétences en C++, rejoignez-nous !

Learn more

France

INGENIEUR DEVELOPPEMENT C# - TMC PARIS

France

Si vous souhaitez prendre en main votre carrière et développer vos compétences en C# rejoignez-nous !

Learn more

France

INGENIEUR DEVOPS - PARIS

France

Si vous souhaitez prendre en main votre carrière et développer vos compétences Devops rejoignez-nous !

Learn more

France

ARCHITECT JAVA - PACA

France

Vous souhaitez prendre en main votre carrière et vous êtes passioné par les nouvelles technologies - rejoignez-nous !

Learn more

France

INGENIEUR DEVELOPPEMENT JAVA J2EE - PACA

France

Vous souhaitez prendre en main votre carrière et vous êtes passioné par les technologies JAVA - rejoignez-nous!

Learn more

Ask your question