SYSTEMUTVECKLARE INOM .NET OCH C# TILL GÖTEBORG - TMC (en) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Close
Vacancy

SYSTEMUTVECKLARE INOM .NET OCH C# TILL GÖTEBORG

Till TMC i Göteborg söker vi nu en senior utvecklare/arkitekt för att ansvar för och utveckla flera spännande projekt tillsammans med våra kunder.

SYSTEMUTVECKLARE INOM .NET OCH C# TILL GÖTEBORG

We’d love to hear from you.

Apply now

| Dina utmaningar?

Som senior utvecklare hos TMC spelar du en viktig och avgörande roll för att våra kunder ska nå sina mål. Att jobba tillsammans med och leda andra i en dynamisk miljö med tvärvetenskapliga discipliner, förutsätter att du har djupa tekniska färdigheter och hög sociala förmåga.

| Vad förväntar vi oss av dig?

Med vår employeneurship modell förutsätter vi att du har ett eget engagemang och driv där du själv är högst delaktig i hela konsultaffären. Du förväntas därför driva de projekt du tar dig an samt din egen kompetensutveckling som du vill investera i. I gengäld får du full transparens och delaktighet i affären, stora möjligheter att påverka samt hög grad av autonomi.

Vi ser att du har minst 3 års erfarenhet inom .Net och C#. Det är också meriterande med kunskap inom Javascript, Typescript, React, Node.js, Angular, Docker, Kubernets och någon av plattformarna Azure, AWS eller OpenShift.

Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och kan bland annat bestå av utveckling av ny arkitektur och ramverksval, förbättra användarupplevelser för nuvarande tjänster genom skräddarsydda lösningar eller arbeta strategiskt med team och roadmaps. Vi förutsätter att du talar och skriver svenska och engelska flytande.

| Vad kan du förvänta dig av TMC?

Tack vare Employeneurship-modellen är TMC unika. Det är affärsmodellen för 2000-talets ingenjörer och forskare och den är uppbyggd på fem huvudpelare:

A LONG TERM WORKING RELATIONSHIP
På TMC kombinerar du säkerheten av en trygg anställning med de möjligheter som entreprenörskap erbjuder. Detta eliminerar osäkerheten man kan uppleva som konsult eller entreprenör och du får mer tid och energi till att fokusera på ditt arbete och dina långsiktiga ambitioner.

INDIVIDUAL PROFIT SHARING
Employeneurship-modellen erbjuder en marknadsmässig grundlön samtidigt som dina entreprenöriella förmågor premieras ytterligare genom en vinstdelning. Genom vinstdelningen så har du som Employeneur möjlighet att själv ansvara för säljprocessen vilket ytterligare ökar på din vinstandel. Vi är transparenta när det kommer till ditt projekts kostnader och omsättning och vinsten delas med dig. Ditt kontrakt är skräddarsytt efter dig och tar hänsyn till dina personliga önskemål och preferenser. Känn ditt marknadsvärde och dela vinsten som ditt arbete genererar!

BUSINESS CELLS
Som Employeneur tillhör du en Business Cell baserat på ditt tekniska kompetensområde. Dessa specialistområden utgår från teknologiska nischkompetenser och skapar olika nätverk av ingenjörer och forskare. Du som Employeneur blir del av ett starkt och relevant internationellt nätverk som skapar intensivt engagemang, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

YOUNIVERSITY
TMC värderar dig som Employeneur högt och har utvecklat ett program för att garantera din personliga och professionella utveckling, din YOUrney. YOUniversity är ett unikt program för din utveckling och kommer att stödja dig i alla skeden av din karriär. Genom personlig coaching får du möjlighet att utvecklas, både som individ och i ditt entreprenörskap. Att ta sig tid för personlig och professionell utveckling är en bra investering.

THE ENTREPENEURIAL LAB
Entrepreneurial Lab erbjuder ett utrymme där employeneurer kan samarbeta över gränser. Vi vill att du ska förverkliga dina tekniska drömmar och utveckla ditt entreprenörskap. Entrepreneurial Lab drivs av en självgående proaktiv attityd hos dig som Employeneur som skapar värde för dig själv men självklart också för kunden. Se Entrepreneurial Lab som en lekplats för nya idéer, produkter som tjänster.

Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, U.A.E. och Kanada. Du får världen som arbetsplats.

| Varför Employeneurship?

Uttrycket Employeneurship kanske låter obekant, det beror på att vi uppfann det. Inte bara som ett ord utan som ett sätt att arbeta, eller till och med ett paradigm. Att vara Employeneur är mycket mer än att bara arbeta som teknisk konsult. Denna unika roll ger dig möjlighet att tänka och agera som en entreprenör i kombination med den trygghet en anställning ger. Viktigast av allt, du får en garanti för ständig utveckling och möjligheten att vara fullt ansvarig för din egen karriär.

Ta chansen att vara del av vår växande verksamhet. Ansök så pratar vi mer om din plan!


Is TMC a perfect fit for you? We’d love to hear from you.

Feel Free to Contact

Christoffer Lejon

Business Manager, Sweden

Tel: +46(0)73 255 53 59

VACANCIES

TMC Software does great in high-tech systems, automotive, home entertainment & multimedia and healthcare. We are home to bright minds with a fighting spirit, communication skills, plenty of experience and of course technical skills. Software development design and architecture but also project and outsource management are services our clients ask for.
France

ARCHITECT JAVA - PACA

France

Vous souhaitez prendre en main votre carrière et vous êtes passioné par les nouvelles technologies - rejoignez-nous !

Learn more

France

INGENIEUR DEVELOPPEMENT JAVA J2EE - PACA

France

Vous souhaitez prendre en main votre carrière et vous êtes passioné par les technologies JAVA - rejoignez-nous!

Learn more

France

INGENIEUR DEVELOPPEMENT .NET - PACA

France

Vous souhaitez prendre en main votre carrière et vous êtes passioné par les nouvelles technologies - rejoignez-nous !

Learn more

France

INGENIEUR TEST ET VALIDATION - PACA

France

La qualité vous passione et vous souhaitez prendre en main votre carrière - rejoignez-nous !

Learn more

France

INGENIEUR DEVELOPPEMENT DEVOPS (H/F) - TOULOUSE

France

TMC est une société d’expertise technologique dont le business model innovant de l’employeneurship est en rupture totale avec les codes et les pratiques classiques du conseil en ingénierie.

Learn more

Ask your question