PROJEKTLEDARE INOM LOGISTIKUTVECKLING TILL GÖTEBORG - TMC (en) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Close
Vacancy

PROJEKTLEDARE INOM LOGISTIKUTVECKLING TILL GÖTEBORG

Vi söker nu fler projektledare till vårt team inom Supply Chain Excellence i Göteborg. Vi söker dig med djup kunskap inom Supply Chain Management och logistikutveckling som arbetat i upp emot tio år och drivit mer omfattande arbete inom logistik, planering eller sourcing, och/eller större projekt som berört optimering av logistik och lager eller leverantörer.

PROJEKTLEDARE INOM LOGISTIKUTVECKLING TILL GÖTEBORG

We’d love to hear from you.

Apply now

| Vad förväntar vi oss av dig?

Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.

Som projektledare inom Supply Chain Excellence kommer du att arbeta tillsammans med våra kunder i och runt om Göteborg. Arbetet kan innefatta utveckling av processer kopplat till S&OP, strategiskt inköp och leverantörsutveckling, optimering av logistikflöden eller uppsättning av nya flöden, lageroptimering, flytt eller ombyggnation av lager eller utveckling av system eller verktyg kopplade till effektiva flöden och datadrivna processer.

Du är utbildad högskoleingenjör inom logistik, produktion, operations, kvalitet eller motsvarande och har arbetat i upp emot tio år med operativ såväl som strategisk logistik och styrning och har erfarenhet av att utveckla processer och komplexa flöden. Du har god insyn i hela logistikkedjan från materialflöden och produktion till lager och eftermarknad och har tidigare arbetat i olika delar av logistik- och produktionsflödet samt drivit projekt för att utveckla och effektivisera dess olika delar. Du har jobbat in en internationell miljö med ansvar för interna intressenter såväl som externa leverantörer. Du är van att driva projekt från förstudie och tidsplan till implementation. Du visualiserar data med hjälp av digitala verktyg och fattar beslut utifrån analys och prognoser. Du har erfarenhet av arbete ERP-system.

| Vad kan du förvänta dig av TMC?

Genom Employeneurship-modellen är TMC unika. Det är affärsmodellen för 2000-talets ingenjörer och den bygger på fem pelare:

A LONG TERM WORKING RELATIONSHIP
På TMC kombinerar du säkerheten av en trygg anställning med de möjligheter som entreprenörskap erbjuder. Detta eliminerar osäkerheten man kan uppleva som konsult eller entreprenör och du får mer tid och energi till att fokusera på ditt arbete och dina långsiktiga ambitioner och mål.

INDIVIDUAL PROFIT SHARING

Employeneurship-modellen erbjuder en marknadsmässig grundlön samtidigt som dina entreprenöriella förmågor premieras och du tar del av vinsten. Du som Employeneur har möjlighet att själv påverka säljprocessen utifrån din kompetens och vi är transparenta när det kommer till både din omsättning och dina kostnader. Känn ditt marknadsvärde och dela vinsten som ditt arbete genererar!

BUSINESS CELLS
Som Employeneur tillhör du en Business Cell baserat på ditt tekniska kompetensområde. Dessa specialistområden utgår från teknologiska nischkompetenser och skapar nätverk mellan dig och andra Employeneurer med liknande bakgrund. Du som Employeneur blir del av ett starkt och relevant internationellt nätverk som möjliggör ett delat engagemang i kombination med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

YOUNIVERSITY
TMC värderar dig som Employeneur högt och har utvecklat ett program för att garantera din personliga och professionella utveckling, din YOUrney. YOUniversity är ett unikt program för din utveckling och är tänkt att stödja dig genom din karriär. Genom personlig 1-1 coaching får du möjlighet att utvecklas, både som individ och i ditt entreprenörskap. Att ge dig möjlighet till både personlig och professionell utveckling ser vi som bästa möjliga investering!

ENTREPENEURIAL LAB
The Entrepreneurial Lab erbjuder utrymme för Employeneurer inom TMC att samarbeta över gränser. Vi vill att du ska förverkliga dina drömmar och utveckla ditt entreprenörskap. The Entrepreneurial Lab drivs av en självgående proaktiv attityd hos dig som Employeneur som skapar värde för dig själv men självklart också för våra kunder. Se The Entrepreneurial Lab som en lekplats för nya idéer, produkter som tjänster.

Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder där vi och våra kunder finns. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, U.A.E., USA och Kanada. Du får världen som arbetsplats!

| Varför Employeneurship?

Uttrycket Employeneurship kanske låter obekant, det beror på att vi uppfann det. Inte bara som ett ord utan som ett sätt att arbeta, eller till och med ett paradigm. Att vara Employeneur är mycket mer än att bara arbeta som teknisk konsult. Denna unika roll ger dig möjlighet att tänka och agera som en entreprenör i kombination med den trygghet en anställning ger. Viktigast av allt - du får en garanti för ständig utveckling och möjligheten att vara fullt ansvarig för din egen karriär.

Ta chansen att vara del av vår växande verksamhet. Ansök så pratar vi mer om din plan!

Is TMC a perfect fit for you? We’d love to hear from you.

Feel Free to Contact

Linnea Sjödin

Director, Sweden

Tel: +46 (0)735 30 39 06

Vacancies

Our targets are as diverse (and sometimes even contradictory) as they come, improving time, costs, logistics and quality of supply to meet the demand. This requires highly involved Entrepreneurs, with a thorough and broad understanding of the customers’ site and every detail of the processes in their supply chain. Often, our presence leads to consultancy assignments on investments, implementations of new ways of working, and other logistical questions that require our creativity.
Netherlands

SUPPLY CHAIN ENGINEER

Netherlands

Are you looking for a challenge in the Supply Chain domain, within a people centered organization? Then working within TMC Supply Chain Management as an Engineer is something for you!

Learn more

Netherlands

SUPPLY CHAIN PLANNER

Netherlands

Are you looking for a head start in the Supply Chain domain, or do you want to continue to develop yourself as a Supply Chain Planner? Then working at TMC Supply Chain Management as a Planner is the next step for you!

Learn more

Netherlands

SUPPLIER QUALITY ENGINEER LARGE FRAMES - ASML

Netherlands

TMC is truly unique thanks to our Employeneurship model. A direct permanent contract, individual profit sharing, support with a one-on-one coach and trainings designed to help you develop your entrepreneurial skills! Does this sound interesting to you then check out the vacancy below for one of the ongoing projects at our Key client:

Learn more

Netherlands

PRODUCTION PLANNER EUV - ASML

Netherlands

TMC is truly unique thanks to our Employeneurship model. A direct permanent contract, individual profit sharing, support with a one-on-one coach and trainings designed to help you develop your entrepreneurial skills! Does this sound interesting to you then check out the vacancy below for one of the ongoing projects at our Key client:

Learn more

Netherlands

FIELD MATERIAL AVAILABILITY COORDINATOR - ASML

Netherlands

TMC is truly unique thanks to our Employeneurship model. A direct permanent contract, individual profit sharing, support with a one-on-one coach and trainings designed to help you develop your entrepreneurial skills! Does this sound interesting to you then check out the vacancy below for one of the ongoing projects at our Key client:

Learn more

Ask your question