KONSTRUKTÖRER TILL GÖTEBORG - TMC (en) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Close
Vacancy

KONSTRUKTÖRER TILL GÖTEBORG

Till TMC i Göteborg söker vi fler konstruktörer! Vi är nyfikna på dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör och som arbetat minst tre år som konstruktör eller designingenjör.

KONSTRUKTÖRER TILL GÖTEBORG

We’d love to hear from you.

Apply now

Till TMC i Göteborg söker vi fler konstruktörer! Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.

| Vi söker:

Vi är nyfikna på dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör och som arbetat minst tre år som konstruktör eller designingenjör. Du har i tidigare projekt aktivt deltagit i produktutvecklingsprocessen, jobbat mot leverantörer och/eller andra delar av utvecklingen och med design i flera material. Du har erfarenhet från minst ett CAD-system och vi förutsätter att du kan både engelska och svenska flytande.

| vad kan du förvänta dig av tmc:

Tack vare Employeneurship-modellen är TMC unika. Det är affärsmodellen för 2000-talets ingenjörer och forskare och den är uppbyggd på fem huvudpelare:

A LONG TERM WORKING RELATIONSHIP

På TMC kombinerar du säkerheten av en trygg anställning med de möjligheter som entreprenörskap erbjuder. Detta eliminerar osäkerheten man kan uppleva som konsult eller entreprenör och du får mer tid och energi till att fokusera på ditt arbete och dina långsiktiga ambitioner.

INDIVUAL PROFIT SHARING

Employeneurship-modellen erbjuder marknadsmässig grundlön samtidigt som dina entreprenöriella förmågor premieras ytterligare genom profit sharing. Genom profit sharingen så har du som employeneur möjlighet att själv ansvara för säljprocessen vilket ytterligare ökar på din vinstandel. Vi är transparenta när det kommer till ditt projekts kostnader och omsättning och vinsten delas med dig. Ditt kontrakt är skräddarsytt efter dig och tar hänsyn till dina personliga önskemål och preferenser. Känn ditt marknadsvärde och dela i vinsten som ditt arbete genererar!

BUSINESS CELLS

Som Employeneur tillhör du en Business Cell baserat på ditt tekniska kompetensområde. Dessa specialistområden utgår från teknologiska nischkompetenser och skapar olika nätverk av ingenjörer och forskare. Du som Employeneur blir del av ett starkt och relevant internationellt nätverk som skapar intensivt engagemang, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

YOUNIVERSITY

TMC värderar dig som Employeneur högt och har utvecklat ett program för att garantera din personliga och professionella utveckling, din YOUrney. YOUniversity är ett unikt program för din utveckling och kommer att stödja dig i alla skeden av din karriär. Genom personlig coaching får du möjlighet att utvecklas, både som individ och i ditt entreprenörskap. Att ta sig tid för personlig och professionell utveckling är en bra investering.

ENTREPENEURIAL LAB

Entrepreneurial Lab erbjuder ett utrymme där employeneurer kan samarbeta över alla gränser. Vi vill att du ska förverkliga dina tekniska drömmar och utveckla ditt entreprenörskap. Entrepreneurial Lab drivs med en självgående proaktiv attityd som skapar värde för dig själv men självklart också för kunden. Se Entrepreneurial Lab som en lekplats för nya idéer gällande produkter och tjänster.

Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda uppdrag på olika platser i olika länder. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, U.A.E och Kanada. Du får världen som arbetsplats.

Uttrycket Employeneurship kanske låter obekant, det beror på att vi uppfann det. Inte bara som ett ord utan som ett sätt att arbeta, eller till och med ett paradigm. Att vara en Employeneur är mycket mer än att bara arbeta som teknisk konsult. Denna unika roll ger dig möjlighet att tänka och agera som en entreprenör i kombination med den trygghet en anställning ger. Viktigast av allt, du får en garanti för ständig utveckling och möjligheten att vara fullt ansvarig för din egen karriär.


Is TMC a perfect fit for you? We’d love to hear from you.

Feel Free to Contact

Christoffer Lejon

Business Manager, Sweden

Tel: +46(0)73 255 53 59

VACANCIES

Next to a solid foundation of know-how and experience, a successful mechanical engineer is defined by the natural curiosity to work outside the boundaries of the own domain. An enthusiastic, open and collaborative attitude are key to success within highly demanding and complex R&D and innovation projects, in both large and small organizations.
Sweden

KONSTRUKTÖRER TILL GÖTEBORG

Sweden

Till TMC i Göteborg söker vi fler konstruktörer! Vi är nyfikna på dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör och som arbetat minst tre år som konstruktör eller designingenjör.

Learn more

Italy

EMPLOYENEUR @ TMC ITALY

Italy

If you like to join TMC and drive your career to Employeneurship please apply!

Learn more

Netherlands

EMPLOYENEUR @ TMC NEDERLAND

Netherlands

Als je graag onderdeel wil worden van onze TMC familie en klaar bent om Employeneur te worden solliciteer dan nu!

Learn more

Italy

AEROSPACE ENGINEER

Italy

TMC is building up a team of people in the EU with different skills who will work on designing and developing their products for aerospace sector.

Learn more

France

PROCESS TOOL ENGINEER - TMC PARIS

France

Si vous souhaitez prendre en main votre carrière et développer vos compétences en moulage par injection dans le secteur automobile, rejoignez-nous !

Learn more

Ask your question