AUTOMATIONSINGENJÖR TILL SKÖVDE - TMC (en) Shape caret-double-left caret-double-right caret-down caret-left caret-right-circle caret-right Shape close dropdown expand more facebook Logo linkedin logo-footer logo-mark logo-mobile mail play search twitter youtube instagram
Menu Close
Vacancy

AUTOMATIONSINGENJÖR TILL SKÖVDE

Till TMC i Skövde söker vi fler Automationsingenjörer. Vi är nyfikna på dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör med minst ett års erfarenhet från programmering och automation.

AUTOMATIONSINGENJÖR TILL SKÖVDE

We’d love to hear from you.

Apply now

| Dina utmaningar?

Som automationsingenjör hos TMC spelar du en viktig och avgörande roll för att våra kunder ska nå sina mål. Våra kunder är både stora och små där du som ingenjör kommer att få vara med i hela kedjan, från utveckling till implementering. Att jobba tillsammans med andra i en dynamisk miljö med tvärvetenskapliga discipliner ställer krav på god socialkompetens och god förmåga att förstå våra kunder.

| Vad förväntar vi oss av dig?

Vi lägger stor vikt vid ditt personliga engagemang och din vilja att driva din utveckling framåt. För att lyckas med det ges du chansen att själv påverka vilken typ av projekt du tar dig an samt vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du styr din karriär helt enkelt.

Vi är nyfikna på dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör och som arbetat minst ett år med PLC-programmering, HMI/ SCADA, automation och maskin-kommunikation. Du har i tidigare projekt aktivt jobbat mot leverantörer och/eller andra delar av utvecklingen. Kunskap inom Empiri X3 är starkt meriterande.

| Vad kan du förvänta dig av TMC?

Tack vare Employeneurship-modellen är TMC unika. Det är affärsmodellen för 2000-talets ingenjörer och forskare och den är uppbyggd på fem huvudpelare:

A LONG TERM WORKING RELATIONSHIP
På TMC kombinerar du säkerheten av en trygg anställning med de möjligheter som entreprenörskap erbjuder. Detta eliminerar osäkerheten man kan uppleva som konsult eller entreprenör och du får mer tid och energi till att fokusera på ditt arbete och dina långsiktiga ambitioner.

INDIVIDUAL PROFIT SHARING
Employeneurship-modellen erbjuder en marknadsmässig grundlön samtidigt som dina entreprenöriella förmågor premieras ytterligare genom en vinstdelning. Genom vinstdelningen så har du som Employeneur möjlighet att själv ansvara för säljprocessen vilket ytterligare ökar på din vinstandel. Vi är transparenta när det kommer till ditt projekts kostnader och omsättning och vinsten delas med dig. Ditt kontrakt är skräddarsytt efter dig och tar hänsyn till dina personliga önskemål och preferenser. Känn ditt marknadsvärde och dela vinsten som ditt arbete genererar!

BUSINESS CELLS
Som Employeneur tillhör du en Business Cell baserat på ditt tekniska kompetensområde. Dessa specialistområden utgår från teknologiska nischkompetenser och skapar olika nätverk av ingenjörer och forskare. Du som Employeneur blir del av ett starkt och relevant internationellt nätverk som skapar intensivt engagemang, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

YOUNIVERSITY
TMC värderar dig som Employeneur högt och har utvecklat ett program för att garantera din personliga och professionella utveckling, din YOUrney. YOUniversity är ett unikt program för din utveckling och kommer att stödja dig i alla skeden av din karriär. Genom personlig coaching får du möjlighet att utvecklas, både som individ och i ditt entreprenörskap. Att ta sig tid för personlig och professionell utveckling är en bra investering.

THE ENTREPENEURIAL LAB
Entrepreneurial Lab erbjuder ett utrymme där employeneurer kan samarbeta över gränser. Vi vill att du ska förverkliga dina tekniska drömmar och utveckla ditt entreprenörskap. Entrepreneurial Lab drivs av en självgående proaktiv attityd hos dig som Employeneur som skapar värde för dig själv men självklart också för kunden. Se Entrepreneurial Lab som en lekplats för nya idéer, produkter som tjänster.

Eftersom TMC är ett internationellt företag kan vi erbjuda projekt på olika platser i olika länder. För närvarande finns vi representerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, U.A.E. och Kanada. Du får världen som arbetsplats.

| Varför Employeneurship?

Uttrycket Employeneurship kanske låter obekant, det beror på att vi uppfann det. Inte bara som ett ord utan som ett sätt att arbeta, eller till och med ett paradigm. Att vara Employeneur är mycket mer än att bara arbeta som teknisk konsult. Denna unika roll ger dig möjlighet att tänka och agera som en entreprenör i kombination med den trygghet en anställning ger. Viktigast av allt, du får en garanti för ständig utveckling och möjligheten att vara fullt ansvarig för din egen karriär.

Ta chansen att vara del av vår växande verksamhet. Ansök så pratar vi mer om din plan!

Is TMC a perfect fit for you? We’d love to hear from you.

Feel Free to Contact

Adam Lundin

Business Manager, Sweden

Tel: +46 (0)709786965

VACANCIES

Our Employeneurs stand out through their high level of education and specific area of expertise with over five years of experience in machine construction, packaging, beverage, pharmacy, food, infra, marine or offshore. Moreover they make a difference because of their entrepreneurial attitude. And they excel in more than knowledge alone: as strong communicators, proactive, intellectual, energetic and social individuals they are not easy to come by.
Netherlands

SOFTWARE ENGINEER INDUSTRIAL AUTOMATION

Netherlands

TMC Industrial Automation is een samen sturende organisatie waar onze werkondernemers op de eerste plaats staan. Samen sturen betekend dat wij samen bepalen hoe wij onze organisatie verder laten groeien en daarin mag jij mee beslissen. Door maximaal te investeren in je persoonlijke ontwikkeling voeg je niet alleen waarde toe aan TMC maar ook aan onze fantastische klanten. Ons doel is om de meest gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten op het gebied van industriële automatisering. Hiervoor zoeken wij ondernemende engineers die met ons deze uitdagende en leerzame “Yourney” willen aangaan.

Learn more

Netherlands

CONTROL SYSTEMS ENGINEER

Netherlands

TMC Industrial Automation is een samen sturende organisatie waar onze werkondernemers op de eerste plaats staan. Samen sturen betekend dat wij samen bepalen hoe wij onze organisatie verder laten groeien en daarin mag jij mee beslissen. Door maximaal te investeren in je persoonlijke ontwikkeling voeg je niet alleen waarde toe aan TMC maar ook aan onze fantastische klanten. Ons doel is om de meest gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten op het gebied van industriële automatisering. Hiervoor zoeken wij ondernemende engineers die met ons deze uitdagende en leerzame “Yourney” willen aangaan.

Learn more

Netherlands

LEAD ENGINEER INDUSTRIAL AUTOMATION

Netherlands

TMC Industrial Automation is een samen sturende organisatie waar onze werkondernemers op de eerste plaats staan. Samen sturen betekend dat wij samen bepalen hoe wij onze organisatie verder laten groeien en daarin mag jij mee beslissen. Door maximaal te investeren in je persoonlijke ontwikkeling voeg je niet alleen waarde toe aan TMC maar ook aan onze fantastische klanten. Ons doel is om de meest gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten op het gebied van industriële automatisering. Hiervoor zoeken wij ondernemende engineers die met ons deze uitdagende en leerzame “Yourney” willen aangaan.

Learn more

Netherlands

CYBERSECURITY ENGINEER

Netherlands

TMC Industrial Automation is een samen sturende organisatie waar onze werkondernemers op de eerste plaats staan. Samen sturen betekend dat wij samen bepalen hoe wij onze organisatie verder laten groeien en daarin mag jij mee beslissen. Door maximaal te investeren in je persoonlijke ontwikkeling voeg je niet alleen waarde toe aan TMC maar ook aan onze fantastische klanten. Ons doel is om de meest gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten op het gebied van industriële automatisering. Hiervoor zoeken wij ondernemende engineers die met ons deze uitdagende en leerzame “Yourney” willen aangaan.

Learn more

Netherlands

HARDWARE ENGINEER INDUSTRIAL AUTOMATION

Netherlands

TMC Industrial Automation is een samen sturende organisatie waar onze werkondernemers op de eerste plaats staan. Samen sturen betekend dat wij samen bepalen hoe wij onze organisatie verder laten groeien en daarin mag jij mee beslissen. Door maximaal te investeren in je persoonlijke ontwikkeling voeg je niet alleen waarde toe aan TMC maar ook aan onze fantastische klanten. Ons doel is om de meest gewaardeerde partner te zijn voor onze klanten op het gebied van industriële automatisering. Hiervoor zoeken wij ondernemende engineers die met ons deze uitdagende en leerzame “Yourney” willen aangaan.

Learn more

Ask your question