Shapecaret-double-leftcaret-double-rightcaret-downcaret-leftcaret-right-circlecaret-rightShapeclosedropdownexpand morefacebookLogolinkedinlogo-footerlogo-marklogo-mobilemailsearchtwitteryoutube
Menu Close
article

Van schijnzelfstandigheid naar ondernemerschap

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn een significant en groeiend deel van de beroepsbevolking: Ruim 1 miljoen Nederlanders werken anno 2016 als zzp’er. De sterke toename van zzp’ers veroorzaakt ook een toename van het aantal schijnzelfstandigen. Schijnzelfstandigheid betekent dat de zzp’er in feite verkapt in dienst is bij een opdrachtgever welke geen sociale premies afdraagt en de risico’s afschuift naar het individu. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) bood volgens de staatssecretaris van Financiën onvoldoende mogelijkheden om het probleem van schijnzelfstandigheid vanuit de Belastingdienst aan te pakken.

De Wet DBA en de impact op zzp’ers en opdrachtgevers

Sinds 1 mei 2016 is met de komst van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) de VAR afgeschaft. Bestaande en nieuwe arbeidsrelaties zullen opnieuw beoordeeld worden en men zal gebruik gaan maken van modelovereenkomsten. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode om de arbeidsrelatie op een juiste manier vorm te geven. Deze modelovereenkomsten leggen vast welke partij de belastingen en sociale premies betaalt. Komt de werkelijke situatie niet overeen met de praktijk, dan brengt dit grote risico’s met zich mee. De zzp’er kan per direct de opdracht verliezen en de opdrachtgever kan een fikse naheffingen verwachten. Adviesbureau PwC heeft becijferd dat voor iedere €10.000,- euro welke een zzp’er heeft ontvangen, de opdrachtgever een risico loopt van €17.000,-. Met een gemiddeld zzp salaris van € 50.000,- per jaar bedraagt het risico al snel meer dan een ton per jaar: Een aanzienlijk risico voor zowel de zzp’er als de formele opdrachtgever.

Persoonlijke arbeid, loon en gezag

Om een inschatting van de arbeidsrelatie te maken zijn er drie beoordelingscriteria: Het verrichten van persoonlijke arbeid, loon en gezag. Wanneer deze alle drie aanwezig zijn is er sprake van een arbeidsrelatie en dus niet van zelfstandigheid.

  • Van persoonlijke arbeid is sprake indien er mentale of fysieke werkzaamheden worden verricht door de opdrachtnemer.
  • Loon is de financiële vergoeding die de opdrachtgever betaalt aan de opdrachtnemer.
  • Er is sprake van gezag wanneer de opdrachtgever aanwijzingen of instructies geeft of kan geven aan de opdrachtnemer.

Om vooraf duidelijk te hebben welke partij loonbelasting en sociale premies is verschuldigd, wordt er gewerkt met modelovereenkomsten. De Wet DBA voorziet in de toetsing binnen deze modelovereenkomsten.

Belangrijke drijfveren voor bedrijven om met zzp’ers te werken zijn de flexibiliteit, specialistische kennis en mentaliteit. Zzp’ers kiezen vaak voor zelfstandigheid om vrijer te zijn, uitdagende opdrachten uit te kunnen kiezen en meer flexibiliteit. Waarom niet het beste van deze werelden combineren?

Werkondernemerschap

TMC biedt al 16 jaar de mogelijkheid tot combinatie van ondernemerschap en vast dienstverband. Wij noemen dit 'werkondernemerschap' waarbij je de vrijheid en beloning kent van het ondernemerschap maar tegelijkertijd de voordelen hebt van een vast contract en sociale zekerheid. Wel de lusten, niet de lasten. Je bepaalt mede voor welke opdrachtgevers je wilt werken en bent niet gebonden aan een maximale opdrachtduur of een minimaal aantal opdrachtgevers. Als werkondernemer ben je niet afhankelijk van een door de Belastingdienst goedgekeurde zzp-modelovereenkomst (Wet DBA). Jouw opdrachtgever heeft met het inhuren van TMC werkondernemers 100% garantie dat hij geen werkgever is en geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen. Daardoor heb je alle vrijheid over de invulling en de duur van de opdracht. Bovendien heb je, als TMC werkondernemer, inkomenszekerheid dankzij het sociale stelsel.

Ben je op zoek naar uitdagende projectopdrachten in de high tech industrie of zoek je een mogelijkheid om zelfstandigen in te blijven huren zonder het additionele risico te nemen? Neem vrijblijvend contact door een e-mail te sturen naar Zzp@TMC.nl of bel +31 88 862 2000 en kom in contact met één van onze fiscale, juridische of commerciële experts.


What's your next step? We can help you with that